Winkelwagen

Sub-totaal € 0,00
BTW € 0,00
Totaalprijs € 0,00
Wis lijst Afrekenen

gemakkelijk betalen met

Download Glaswerk Catalogus

Download Gas Catalogus

Chat

Oxaalzuur 99+%

18,02

Synoniemen: Zuringszuur, Ethaandizuur, Oxirinezuur

CAS Number: 6153-56-6

Linear formula: C2H4O4

Molecular Weight: 126.07

EG- Number: 205-634-3

UN: 3261

Vapor density:

Vapor pressure:

Density: 1.65 g/cm3

Assay: 99%

Boilingpoint: 

Meltingpoint:  101°C

Opmerking:

Gevarenaanduidingen
H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid.

Voorzorgsmaatregelen
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Aantal Eenheid Prijs (excl. BTW) Prijs (incl. BTW)
Spin UpSpin Down 10000 gram € 121,30 € 146,77
Spin UpSpin Down 2500 gram € 38,33 € 46,38
Spin UpSpin Down 1000 gram € 18,01 € 21,79

Bestel