Kookpuntbenzine 30-75

26,60
  • bp 30-75 °C 
  • D ~0,65
  • flp -45 °C .  mp  -20 °C
  • ADR 3 II /  WGK  2
  • EG-No. 265-151-9 /  UN-No. 3295
  • CAS-No. [64742-49-0]
  •