2-broom-2-methylpropaan

32,53

Synoniemen: tert-Butylbromide, 1,1-dimethylethylbromide

CAS Number: 507-19-7

Linear formula: C4H9Br

Molecular Weight: 137.02

EG- Number: 208-065-9

UN: 2342

Vapor density:

Vapor pressure:

Density: 1.21 g/cm3

Assay: 98%

Boilingpoint: 74°C

Meltingpoint:  -20°C

Opmerking:

Gevarenaanduidingscode 
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Preventieve code 
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. -
Niet roken.